(1)
Винар, О.; Мошкіна, О. Особливості використання просодичних засобів сценічної мови у створенні сценічного образу. Vìsn. Kiïv. nac. unìv. kulʹt. mistec., Ser.: Scenìč. mistec. 2022, 5, 92-99.