(1)
Никоненко, Р. Формування понятійно-категоріального апарату в дослідженнях з пластичної режисури. Vìsn. Kiïv. nac. unìv. kulʹt. mistec., Ser.: Scenìč. mistec. 2023, 6, 119-126.