Анонси

  • Сценічне мистецтво крізь призму окремих персоналій

    2021-10-12

    На сторінках нашого журналу автори неодноразово зверталися до висвітлення теми ролі творчої особистості – драматурга, режисера, виконавця, сценографа, театрального менеджера у розвитку як світового, так й українського театру. Сьогодні ми пропонуємо авторам долучитися до подальшого, більш предметного, поглибленого вивчення цієї проблеми. Адже мистецька палітра світового театру складається з внеску кожного з діячів сцени, що робить поле для наукових досліджень фактично невичерпним. У номері журналу, який плануємо опублікувати в березні 2023 року, ставимо за мету крізь призму новітніх наукових досліджень сфокусувати наукову думку на вивченні творчого доробку видатних постатей сценічного мистецтва і таким чином заповнити відповідні театрознавчі лакуни.

    Читати більше про Сценічне мистецтво крізь призму окремих персоналій