DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.1.2018.144694

«Система» К. С. Станіславського і її місце у формуванні актора та духовній трансформації театру ХХ століття

Almuwail Fadhel

Анотація


Метою статті – окреслити коло літературних і практичних джерел, що наближають ключові питання «системи» К. С. Станіславського до ефективного розв’язання, здатного вплинути на зміст та ступінь продуктивності роботи з акторським курсом; прояснити зміст, який автор «системи» вкладав у поняття «природа – єдиний творець образу». Застосовано театрознавчий, мистецтвознавчий, системно-структурний та компаративний методи, які дали змогу розглянути досліджуваний об’єкт як необхідний чинник виховання сучасного актора. Новизна роботи. У статті вперше здійснено спробу окреслити коло чинників, завдяки впливу яких стає можливим збагачення змісту роботи з акторським курсом за «системою» К. С. Станіславського та підвищення рівня продуктивності такої роботи. Особливу увагу приділено аналізові причин виникнення, формування і становлення Театру об’єктивного мистецтва. Висновки. Стверджується, що особливу увагу потрібно приділяти не реконструкції власне «системи» Станіславського, а необхідності створення і практичного опанування методики роботи з актором, котра відповідає рівню розвитку науки др. пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.. Універсальна полікультурна методика повинна гармонізувати практичний складник доекспресивної практики актора з її науковим обґрунтуванням.


Ключові слова


театр; духовність; природа людини; митець; методика роботи з актором

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antarova, K.J. (1998). On one creative path. Conversations of K. S. Stanislavsky. Moscow: Graal, Garmonija

Bachelis, T.I. (1983). Shakespeare and Craig. Moscow: Nauka.

Brook, P. (2005). Threads of time. Moscow: Artist. Rezhysser. Teatr.

Gippius, S.V. (2001) Training of creativity development. Gymnastics of feelings, [online] Available at: <http://www.theatrelibrary.ru/files/g/gippius_sv/gippius_sv_1.html> [Accessed 16 February 2018]. 18

Grotowski, J. (2003). From Poor Theater to Art Conductor: collection of articles. Introduction and translation by N. Bashyndzhagjan. Moscow: Artist. Rezhysser. Teatr.

Korniienko, N.M. (2007). Les Kurbas : rehearsal of the future. Kyiv: Lybid.

Levin, L. ‘A little will survive a century’, [online] Available at: <http://www.svoboda.org/content/article/24797833.html> [Accessed 12 February 2018].

Smeljansky, A. ‘The profession of an artist’, [online] Available at: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/professiya-artist-smelyanskiy> [Accessed 10 February 2018].

Tarkovsky, A.A. (2008). Martyrologist (1970–1986 Diaries). Italy – Città di castello : International Institute named after Andrei Tarkovsky.

Toporkov, V.K. (1949). Stanislavsky on rehearsal. Moscow; Lenigrad: Iskusstvo.

Chehov, M. (1992). Literary heritage: in 2 Vol., Vol. 1, Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антарова К. Е. На одной творческой тропе. Беседы К. С. Станиславского. Москва : Грааль : Гармония, 1998. 354 с.

Бачелис Т. И. Шекспир и Крег. Москва : Наука, 1983. 352 с.

Брук П. Нити времени. Москва : Артист. Режиссёр. Театр, 2005. 384 с. 

Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. URL: http://www.theatre-library.ru/files/g/gippius_sv/gippius_sv_1.html (дата звернення 10.02.18)

Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику : сб. ст. / пер. с пол. вступ. ст. и примеч. Н. Башинджагян. Москва : Артист. Режиссёр. Театр, 2003. 351 с.

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас : репетиція майбутнього. Київ : Либідь, 2007. 336 с.

Левин Л. Мало что переживет столетие. URL: http://www.svoboda.org/content/article/24797833.html (дата звернення 10.02.18)

Смелянский А. Профессия – артист. URL: http://biblioteka.teatrobraz.ru/page/professiya-artist-smelyanskiy (дата звернення 10.02.18)

Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970–1986. Città di castello : Междунар. ин-т имени Андрея Тарковского, 2008. 624 c. 

Топорков В. К. С. Станиславский на репетиции. Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. 192 с.

Чехов М. Литературное наследие : в 2 т. Москва : Искусство, 1992. Т. 1. 542 с. 

Copyright (c) 2018 Альмуваїл Фадель Аббас Абіді Альнабі

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |