DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.1.2018.144788

Проблеми творчості українського театру 60–80-х років ХХ ст.

Roman Yesypenko

Анотація


Мета роботи полягає в тому, щоб певною мірою підвести підсумки творчої, виробничої та ідейно-виховної діяльності українських театрів у 60–80-х роках ХХ ст., що висвітлювалась у ряді попередніх статей автора. Використано такі методи дослідження: аналітичний – у вивченні історичних, мистецтвознавчих та культурологічних джерел для формування методологічних засад дослідження, історичний – для розгляду загального стану українського театрального мистецтва означеного періоду, мистецтвознавчий – для аналізу творчих досягнень і прорахунків українського театру, пошуковий – у збиранні матеріалу для підтвердження тих чи тих тверджень, теоретичний – для підведення підсумків дослідження. Наукова новизна матеріалів статті полягає в тому, що в ній автор виклав власний, відмінний від офіційного, погляд на стан драматургії аналізованого історичного періоду, проблематику суспільно-політичного життя, як її тоді розуміли майстри українського сценічного мистецтва, і зміни, що сталися в діяльності бюрократичного апарату, який безпосередньо керував театральним процесом. Висновки. У статті проводиться думка, що в 60–80-х роках XХ ст. український театр перебував під посиленим тиском владних структур, які намагалися не допустити на українську сцену твори, котрі порушували важливі проблеми розвитку суспільного життя, значною мірою формально проводили кадрову політику і не приділяли належної уваги створенню матеріально-технічної бази. Незважаючи на це, митці намагалися брати активну участь у суспільному житті країни, докладаючи значних зусиль для піднесення рівня свого мистецтва.


Ключові слова


український театр; суспільне життя; українська драматургія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasiliev, S. (1985). The Examination by Memory. Kultura i zhyttia [Culture and life], 3 March.

Dashkovska, L. (1976). Three Performance sabout a Communist. Ukrainskyi teatr [Ukrainian Theater], no. 3, p. 18.

Klevtcova, L. (1983). Time Born Heroes. Some Interview on the Actual Topic. Ukraina [Ukraine], no. 13, p. 10.

Kovalenko, H. (1972). Waiting. The Season of the 1970-1971 years in the Kyiv Academic Theatre after Lesia Ukrainka. Teatr, [Theater], no. 1, p. 18.

Kosenko, Yu. (1973). Fresh Signature of Artists. The Play “Hot Heart” in the Theatre after I. Franko. Literaturna Hazeta [Literary Ukraine], 12 January.

Kuznetcov, V. (1962). Optimistic Tragedy. Teatr [Theater], no. 4, p. 93.

Nedzvetckyi, A. (1959). The Last Premier of the Season. Znalia kommunizma [The banner of communism.], 2 August.

Scherbakova, N. (1964). In Low Voice. “Listen to and Respect His Father…” in the Kharkiv Theatre after A. Pushkin. Krasnoe znamia [Red banner], 2 December.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильев С. Випробування пам’яттю. Культура і життя. 1985. 3 берез.

Дашковська Л. Три вистави про комуніста. Український театр. 1976. № 3. С. 18.

Клевцова Л. Час народжує героїв. Кілька інтерв’ю на актуальну тему. Україна. 1983. № 13. С. 10.

Коваленко Г. Ожидание. Сезон 1970-1971 годов в Киевском академическом театре им. Леси Украинки. Театр. 1972. № 1. С. 18.

Косенко Ю. Свіжий почерк митців. П’єса О. Островського «Гаряче серце» в театрі ім. І. Франка. Літературна Україна. 1973. 12 січ. С. 7.

Кузнецов В. Оптимистическая трагедия. Театр. 1962. № 4. С. 93.

Недзвецкий А. Последняя премьера сезона. Знамя коммунизма. 1959. 2 серп.

Щербакова Н. Не в полный голос. «Чти отца своего...» в Харьковском театре им. А. Пушкина. Красное знамя. 1964. 2 дек.

Copyright (c) 2018 Роман Єсипенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |