DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.1.2018.144799

Експансії театру за часів кванта. Спокуса радикальністю (фрагмент)

Nelly Kornienko

Анотація


Мета дослідження – ініціювати новий напрям науки про художню культуру і, зокрема, про театр, визначений як синергетика художньої культури (назва номінальна), котрий передбачає дослідження феномена зв’язку художньої (театральної) творчості із квантовим світом. Методологію дослідження складають міждисциплінарні підходи на базі синергетики, квантової фізики, мистецтвознавства (театрознавства), культурології, адаптація методів «точних» наук до гуманітарних, що уможливлює спробу ініціювати новий напрям у гуманітарній науці. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше у театрознавстві (мистецтвознавстві) порушуються проблеми, що досі залишаються недослідженими: зв’язки художньої (театральної) реальності із квантовим світом, морфогенетичними полями, явищами «невидимого», енергіями думки, зворотністю/незворотністю часу та зі стратегією сценічного часу. Висновки. Стаття-фрагмент презентує новий напрям у науці про культуру і мистецтво, який може спровокувати нові підходи до унікальних можливостей культури на сучасній стадії розвитку суспільств та суспільної свідомості. Відкриття інноваційного потенціалу художньої (театральної) культури для суспільства ХХІ ст., зокрема, використання його рольових можливостей як механізму нейтралізації, демонтажу консьюмеритських загроз
і водночас стимулювання руху до суспільств альтруїстичної цивілізації, про що нині ведуть мову мислителі та «просунуті» вчені, включаючи Нобелевських лауреатів, сприятиме розвитку наук про людину.


Ключові слова


морфогенетичні поля, явища «невидимого», енергія думки, квантовий світ, сценічний час

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodriiiar, Zh. J. (2000). Symbolic exchange and death.Moscow: Dobrosvet.

Gul’chenko, V. (2001). ‘Necessity of dreams’. Kul’tura [Culture], [online] may 16–23. Available at: <http://www.smotr.ru/olimp/olimp_wil.htm>. [Accessed 20.02.2018]

Dolzhanskii, R. (2012). ‘The muzzle of passions. Romeo Castellucci at the AvignonFestival’. Kommersant Ukraina [Merchant Ukraine], [online] no. 125. Available at:<https://www.kommersant.ru/doc/1996052/>. [Accessed 20.02.2018]

Dolzhanskii, R. (1998). ‘The flight of a man leads nowhere: Robert Wilson performed stage production of Brecht: On the performance of Bob Wilson in Berliner’. Kommersant [Merchant], [online] no. 22. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/192225>. [Accessed 20.02.2018]

Zigunenko, S.N. (1991). How does the time machine work?Moscow: Znanie.

Ivanov, V. (2012). ‘Cosmos of Nekrosius'’. Ekran i stcena [Screen and scene], [online] no. 21. Available at: <http://screenstage.ru/?p=1189>. [Accessed 20.02.2018]

Korniienko, N.M.(2013). Non line theatrical (art) studies: post-non-classical and scape. From Faustto Proteus. Kyiv: Alterpres.

Stronko, B.Yu. (2003).The status of existential time in music. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv:NationalMusicAcademy ofUkraine named after P.I. Tchaikovsky, The Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music.

Felner-Patlakh, I. (1998). ‘Swedish dreams of Bob Wilson’. Nezavisimaia gazeta [Independent newspaper], no. 223. Available at: <http://www.smotr.ru/olimp/olimp_wil.htm>. [Accessed 20.02.2018]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва : Добросвет, 2000. 387 с.

Гульченко В. Необходимость сновидений. Культура. 2001. 16–23 мая. URL: http://www.smotr.ru/olimp/olimp_wil.htm. Дата обращения 20.02.2018.

Должанский Р. Жерло страстей. Ромео Кастеллуччи на Авиньонском фестивале. Коммерсантъ Украина. 2012. №125 (1615). 6 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1996052/. Дата обращения 20.02.2018.

Должанский Р. Полет человека ведет в никуда: Роберт Уилсон поставил Брехта: О спектакле Боба Уилсона в Берлине. КоммерсантЪ. 1998. № 22. С 14. URL: https://www.kommersant.ru/doc/192225. Дата обращения 20.02.2018.

Зигуненко С. Н. Как устроена машина времени? Москва : Знание, 1991. 48 с.
Иванов В. Космос Някрошюса. Экран и сцена. 2012. № 21. URL: http://screenstage.ru/?p=1189. Дата обращения 20.02.2018.

Корнієнко Н. М. Нелінійне театро(мистецтво)знавство : постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. Київ : Альтерпрес, 2013. 263 с.

Стронько Б. Ю. Статус буттєвого часу в музиці : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. Київ, 2003. 14 с.

Фьельнер-Патлах, И. Шведские сны Боба Уилсона. Независимая газета. 1998. № 223. URL: http://www.smotr.ru/olimp/olimp_wil.htm. Дата обращения 20.02.2018.

 
Copyright (c) 2018 Неллі Корнієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |