DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.1.2018.144801

Традиційний складник символізму Леся Курбаса (на матеріалі гаївок із села Старий Скалат Підволочиського району Тернопільської області)

Oleg Smoliak

Анотація


Мета статтіохарактеризувати традиційні елементи символізму видатного актора та режисера, реформатора українського театру Леся Курбаса, окреслити традиційні підходи у процесі його сценічних театральних відтворень як основи українського новаторського театру. Методологія дослідження полягає в поєднанні аналітико-синтетичного методу з історико-типологічним, що дало змогу дослідити символіку гаївок рідного села Леся Курбаса, яка безпосередньо чи опосередковано відобразилася на творчому мисленні режисера в його виставах, а за допомогою методу семіотичного аналізу довести, що в основі рухової пластики лежить цілковите поєднання умовної жестикуляції з натуралістичними ініціальними жестами. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше осмислено зв’язок у творчості Леся Курбаса українських гаївок із символікою та з’ясовано, що традиційні народні етнокультурні чинники живили творчий талант режисера, збагачували його етнокультурне розуміння та допомагали створювати неперевершені сценічні образи. Висновки. Доведено, що хореографічні рухи у староскалатських гаївках побудовані на фігурах, які переважно базуються на символіці дохристиянських вірувань. Найвиразнішими руховими елементами є манера ходьби колом, змійкою, двома шеренгами, різноманітна жестикуляція. Символіка рухів у гаївках, які здавна побутували в рідному селі Леся Курбаса, стала складником формування новаторських засад його театру. Синкретичний образ, метафоричність сценічної дії, згусток-символ окремих персонажів – важливі чинники в його театральних постановках.


Ключові слова


Лесь Курбас; символізм; рухова пластика; гаївка; обряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Biletskyi, L. (1947). Istoriia ukrainskoi literatury [The history of Ukrainian Literature], Vol. 1 Folk poetry,Augsburg.

Boboshko, Yu. (1987). M. Rezhyser Les Kurbas [Directed by Les Kurbas], Kyiv: Mystetstvo.

Vasylyshyn, O. (2007). Memorialnyi muzei-sadyba Lesia Kurbasa: narys-putivnyk [Memorial Museum-estate of Les Kurbas: essay-guide],Ternopol: Ukrprint-Zakhid.

Veselovska, H. I. (2004). Dvanadtsiat vystav Lesia Kurbasa [Twelve performances by Les Kurbas], Kyiv: DTsTM im. Lesia Kurbasa.

Volytska, Iryna (1995). Teatralna yunist Lesia Kurbasa: (Problema formuvannia tvorchoi osobystosti) [Theatrical youth of Les Kurbas: (The problem of forming a creative personality)], Lviv: National Academy of Sciences ofUkraine, Institute of Ethnology.

Hrushevskyi, M. (1993). Istoriia ukrainskoi literatury: v 6 t., 9 kn. [The history of Ukrainian Literature: in 6 volumes, 9 books], compiler V. Yaremenko, Vol. 1, Kyiv: Lybid.

Kylymnyk, S. (1994). Ukrainskyi rik u narodnykh zvychaiakh v istorychnomu osvitlenni [Ukrainian year in folk customs in historical light], Vol. 2 Spring cycle, Kyiv: Oberegy.

Korniienko, N. (2007). Les Kurbas: repetytsiia maibutnoho [Les Kurbas: rehearsing the future], Kyiv: Lybid.

Hnatiuk, Volodymyr (1909). Materialy do ukrainskoi etnolohii [The materials for Ukrainian ethnology], Vol. 12, Lviv: Shevchenko Scientific Society.

Medvedyk, P. (1987). Kurbas Spring Evenings (To the 100th anniversary of

O.S. Kurbas), Zhovten [October], no. 4, pp. 80–88.

Onatskyi, Ye. (1958). Ukrainska mala entsyklopediia [The Ukrainian small encyclopedia], Book 2,Buenos Aires.

Potebnya, A.A. (1883). Ob’yasnenie malorusskikh i srodnykh narodnykh pesen [Explanation of Little Russian and related folk songs],Warsaw: In the printing house of M. Zemkevich and V. Noskovsky.

Smoliak, O. (2001). Vesniana obriadovist Zakhidnoho Podillia z konteksti ukrainskoi kultury. Monohrafiia. Chastyna druha (notnyi dodatok) [The Spring Ceremony of Western Podillya in the Context of Ukrainian Culture. Monograph. Part Two (musical application)], Ternopil: Aston.

Smoliak, O. (2001). Dance drawings in the haivkas of Western Podillya, Muzyka ta diia v tradytsiinomu folklori: Zbirnyk naukovykh prats [Music and Performance in Traditional Folklore: Collection of Scientific Papers], compilers V. Koval, B.-Y. Janivsky, Lviv, pp. 56–68.

Taniuk, Les (2007). Talan i talant Lesia Kurbasa [Talan and talent of Les Kurbas], Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, L. Kurbas State Center Theater Artistic, National Opera of Ukraine, State Enterprise “Art of Ukraine”, Kyiv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білецький Л. Історія української літератури. Авсбург, 1947. Т. 1. Народна поезія. 328 с.

Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас. Київ : Мистецтво, 1987. 197 с.

Василишин О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса : нарис-путівник. Тернопіль : Укрпрінт-Захід, 2007. 82 с.

Веселовська Г. І. Дванадцять вистав Леся Курбаса. Київ : ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2004. 317 с.

Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса: (Проблема формування творчої особистості). Львів : НАН України, Ін-т народознавства, 1995. 152 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури. В 6 т. Кн. 9. / [упоряд. В. В. Яременко]. Київ : Либідь, 1993. Т. 1. 389 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Київ : Обереги, 1994. Т. 2. Весняний цикл. 392 с.

Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ : Либідь, 2007. 328 с.
Матеріали до української етнольогії / зібрав В. Гнатюк. Львів : НТШ, 1909. Т. 12. Гаївки. 267 с.

Медведик П. Курбасові весняні вечори (До 100-річчя від дня народження О. С. Курбаса). Жовтень. 1987. № 4. С. 80–88.

Онацький Є. Українська мала енциклопедія. Кн. 2. Буенос-Айрес, 1958. 298 с.

Потебня А. А. Объяснение малорусских и сродных народных песен. Варшава : В тип. М. Земкевича и В. Носковского, 1883. 268 с.

Смоляк О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури : монографія. Тернопіль : Астон, 2001. Ч. 2 (нотний додаток). 392 с.

Смоляк О. С. Танкові малюнки у гаївках Західного Поділля. Музика та дія 
в традиційному фольклорі : зб. наук. пр. / [упор.: В. Коваль, Б.-Ю. Янівський]. Львів, 2001. С. 56–68.

Танюк Лесь. Талан і талант Леся Курбаса / М-во культури і туризму України, Держ. центр театр. мистецтв ім. Л. Курбаса, Нац. опера України, Держ. п-во «Мистецтво України». Київ, 2007. 44 с.

Copyright (c) 2018 Олег Смоляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |