DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.1.2018.144949

Специфіка роботи актора театру і кіно: природа існування та засоби умовності

Tetyana Sovgyra, Maryna Tatarenko

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати основні відмінності природи існування актора драматичного театру та актора кіно, засобів умовності й головні принципи акторської майстерності під час знімального процесу. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного методу – для аналізу мистецтвознавчої, філософської, культурологічної літератури з теми дослідження; порівняльно-типологічного – для виявлення рис подібності і відмінності сценічного та екранного мистецтв, зокрема театру й кіно; концептуального – для характеристики понятійно-термінологічної системи дослідження. Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній ґрунтовно проаналізовано проблеми співпраці актора з театро- та кінорежисером у процесі створення вистави чи кінофільму. Висновки. Доведено, що робота актора кіно має суттєві відмінності порівняно з роботою актора драматичного театру, природою існування та засобами умовності: їй властиві наявність так званих дублів (можливості перезняти невдалі сцени), концентрація та зосередженість уваги актора, деталізація елементів внутрішньої техніки, що неминуче розглядається в кадрі. Специфіка майстерності актора драматичного театру залежить від сюжетної дії, котра розвивається поступово, від наявності глядацької аудиторії. Для роботи актора на сцені характерна імпровізація; кінематограф не передбачає «акторського посилу» у глядацьку залу, відповідну реакцію та наявність
будь-яких (театральних) пауз.


Ключові слова


актор; кінематограф; театр; режисер; кадр; умовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezklubenko, S. D. (2001). Ukrainian Cinema: An Outline of History. Kyiv: KNUKiM.

Bezruchko, O. V. (2015). The way to the cinema of the famous Ukrainian actor, director and film teacher E. Matveyev. Mystetstvoznavstvo Ukrainy [Art of Ukraine]. Kyiv, pp. 15–18.

Miroshnichenko, I. (2011). I’ll tell you. Moskow: AST Olimp-Biznes.

Pogrebnyak, G. (2017) Author’s mode in the screened scenic mystery. Visnyk KNUTKiT [News of Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University]. Kyiv, pp. 115–122.

Rjazanov, Je. (2007). Unsupplied results. Moskow: Vagrius.

Sheberg, T. (2015). Ingman Bergman. Life, love and treason, Moskow: Corpus.

American theatre. (2000). New York: Theatre Communications Group.

Caine, M. (2010). The Elephantto Hollywood. London: Hodder&Stoughton Ltd.

Shelley, P. (2017). Philip Seymour Hoffman: The Life and Work. North California: Jefferson.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безклубенко С. Д. Українське кіно : начерк історії. Київ : КНУКіМ, 2001. 169 с.

Безручко О. В. Шлях у кінематограф відомого українського актора, режисера і кіно педагога Є. C. Матвеєва. Мистецтвознавство України. Київ, 2015. Вип. 15. С. 15–18.

Мирошниченко И. Расскажу. Москва: АСТОлимп-Бизнес, 2011. 352 с.
Погребняк Г. Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення. Київ, 2017. Вип. 15. С. 15–18.

Рязанов Э. Неподведенные итоги. Москва : Вагриус, 2007. 640 с.

Шеберг Т. Ингман Бергман. Жизнь, любовь и измены. Москва : Corpus, 2015. 480 с.

American theatre. New York : Theatre Communications Group, 2000. 35 p.
Caine M. The Elephant to Hollywood. London: Hodder&Stoughton Ltd, 2010. 300 p.

Shelley P. Philip Seymour Hoffman: The Life and Work. North California : Jefferson, 2017. 218 p.

Copyright (c) 2018 Тетяна Совгира, Марина Татаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |