DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.1.2018.144969

Система театру «переживання» в контексті проблем театральної освіти

Valeriy Patsunov

Анотація


Мета дослідження полягає в переосмисленні концепції системи театру «переживання» в контексті проблем виховання актора та у визначенні сутності творчого процесу «переживання» на сучасному етапі розвитку театру. Методологія дослідження. Концептуальним методологічним ядром дослідження є компаративний, семіотичний, етимологічний та аналітичний аналіз вчення Cтаніславського про театр «переживання». Новизна дослідження полягає
в аналізі протиріч, закладених у вченні Станіславського про театр «переживання», у загостренні уваги на проблемі невідповідності його сучасним вимогам до сценічної правди та у визначенні шляхів розв’язання цього протиріччя. Висновки. 1. Розділення театрального мистецтва на напрями: театр «переживання» і театр «удавання» є анахронізмом, що не відповідає ні природі акторської творчості, ні світовій театральній практиці. 2. Догматизм театральної освіти завдає шкоди процесу виховання актора, гальмуючи загальний процес розвитку театрального мистецтва.


Ключові слова


театр «переживання»; театр «удавання»; «система» Станіславського; догматизм театральної освіти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Didro, D. (1966). Paradoxes about the actor. Kyiv: Mystetstvo.

Zakhava, B.E. (1957). For synthesis of theater “representations” and “experiences”. Teatr [Theatre], no. 1, pp. 44–45.

Nemyrovych-Danchenko, V. (1984). About creativity of the actor. Hermitage. Moscow: Yskusstvo.

Salvini, T. (1891). A few thoughts about the theatrical art. Artist: Teatralnyi, muzykalnyi i khudozhestvennyi zhurnal [Theatrical, musical and fiction magazine], no. 14, pp. 58–61

Symonov, R.E. (1960). In the center – the actor. Teatr [Theatre], no. 4, pp. 15

Stanislavskiy, K.S. (1945). The directors plan for Othello. Moscow–Leningrad: Iskusstvo.

Stanislavskiy, K.S. (1959). Collected Works: in 8 vol. Vol. 6. Moscow: Iskusstvo.

Tovstonogov, G.A. (1966). About the profession of Art-directors. Moscow: VTO.

Chekhov, M.A. (1986). Literary heritage: in 2 vol. Vol. 2. Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дідро Д. Парадокс про актора. Київ : Мистецтво, 1966, 147 с.

Захава Б. Е. За синтез театра «представления» и «переживания». Театр. 1957. №1. C. 44–45.

Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера : хрестоматия. Москва : Искусство, 1984. 624 с.

Сальвини Т. Нѣсколько мыслей о сценическомъ искусствѣ. Артист: театр., муз. и худож. журн. 1891. № 14. С. 58–61.

Симонов Р. Е. В центре – актер. Театр. 1960. № 4. С. 15.

Станиславский К. С. Режиссерский план «Отелло» Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. 392 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений : в 8 т. Т. 6. Москва : Искусство, 1959. 466 с.

Товстоногов Г. А. О профессии режисера. Москва : ВТО, 1966. 360 с.

Чехов М. А. Литературное наследие : в 2 т. Т. 2. Москва : Искусство, 1986. 1069 с.

Copyright (c) 2018 Валерій Пацунов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |