DOI: https://doi.org/10.31866/2616-759x.2.2018.153226

Особливості тлумачення К. Станіславським поняття «ілюстрований підтекст»

Ivan Soroka

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати особливості розуміння і тлумачення К. Станіславським його поняття «ілюстрований підтекст»; визначити сутність, значимість та місце «ілюстрованого підтексту» в процесі сценічного спілкування актора; запропонувати власне розуміння та визначення мовного підтексту й довести його значущість як складника сценічного мовлення. Методи дослідження: аналітичний – для дослідження існуючих теоретичних тлумачень підтексту та його практичного застосування;компаративний – у зіставленні й порівняльному аналізі теоретичних і практичних тлумачень та застосувань підтексту; логіко-узагальнюючий – для підбиття підсумків дослідження, формулювання висновків. Наукова новизна роботи полягає в уточненні технології процесу словесної дії актора-читця під час сценічного спілкування; віднаходженні того основного, що слугує дійсною необхідністю проголошення актором авторських слів, та є спонукою до продуктивної і цілеспрямованої словесної дії; в осмисленні й тлумаченні сутності театрального поняття «підтекст» та застосуванні його у сценічній мовленнєвій практиці. Висновки. З’ясовано, що К. Станіславський та продовжувачі його вчення трактують підтекст: як позатекстові акторські бачення, уявлення, образи, думки, почуття, іменуючи ще його «ілюстрованим»; і як – наскрізна дія в галузі мовлення, не вбачаючи й не акцентуючи при цьому на їхній відмінності й різності. Наголошено, що враження від уявної «ілюстрації» («ілюстрований підтекст»)є лише подразником словесного спілкування актора; дійсну ж необхідність проголошення слів породжує мотивація та мета їх виголошення.

Ключові слова


словесне спілкування; «ілюстрований підтекст»; підтекст наскрізної дії; К. Станіславський; Г. Крісті; «кінострічка бачень»; внутрішні бачення; відчуття

Повний текст:

PDF

Посилання


Galendeev, V.N., 2006. Ne tolko o stsenicheskoy rechi [Not just about stage speech]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskaya akademiya teatralnogo iskusstva.

Kristi, G.V., 1968. Vospitanie aktera shkolyi Stanislavskogo [Education of the actor of the Stanislavsky school]. Moscow: Iskusstvo.

Nikulin, S.K. and Pichhadze, L.A. eds., 2008. Iskusstvo rezhissuryi XX vek. [The art of directing the twentieth century]. Moscow: Artist. Rezhisser. Teatr.

Soroka, I.I., 2015. “Iliustrovanyi pidtekst” u tlumachenni K. Stanislavskoho ta poslidovnykiv yoho shkoly [“Illustrated Subtext” in the interpretation of K. Stanislavsky and his school’s followers]. Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury, 34, pp.363-370.

Soroka, I.I., 2014. Superechnist u vyznachenni K. Stanislavskym poniattia “pidtekst”: na materiali pratsi I. Promptovoi [The contradiction in the definition of K. Stanislavsky’s notion of “subtext”: on the material work of I. Propptova ]. Khudozhnia kultura. Aktualni problemy, 10, pp.110-115.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Іван Сорока

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |