Творчий стиль Марії Левитської як прояв постмодерного світосприйняття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-759X.5.2.2022.266524

Ключові слова:

індивідуальний стиль автора, ціннісні орієнтації, культурна спадщина, основи світогляду, Марія Левитська

Анотація

Мета статті – визначити особливості формування постмодерного світосприйняття на прикладі творчого стилю М. Левитської, дослідити характерні чинники формування творчого індивідуального стилю автора. Методологія. Для ефективного дослідження використано методи системного аналізу наукових праць окресленої в статті проблеми, а також методи аналізу та синтезу й узагальнення (для визначення результатів дослідження та систематизації структурних компонентів досліджуваної проблеми). Як методологічна основа дослідження використані філософські (діалектичний), загальнотеоретичні, (гносеологічний, структурно-функціональний), спеціальні (порівняльно-правовий, індуктивний) і міжгалузеві методи наукового пізнання (історичний, аналітичний), застосування яких базується на системному підході. Наукова новизна. Запропоновано авторське дослідження, яке полягає в з’ясуванні поняття «творчий стиль автора». У статті висвітлено особливості постмодерного світосприйняття як аспекту культурного розвитку. Установлено, що постмодерний стиль формується в процесі розвитку культури сьогодення та з урахуванням інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. На основі теоретико-методологічного аналізу розглянуто суттєві ознаки мистецтва, а також науково-методологічні підходи, які сприяють формуванню нових ціннісних орієнтацій; визначено особливості формування творчого стилю. У статті висвітлено основні категоріальні ознаки формування постмодерного світосприйняття на прикладі творчості М. Левитської. Визначено поняття «творчий шлях автора», «індивідуальний стиль», досліджено чинники впливу на творчу діяльність художниці. Обґрунтовано доцільність проведення аналізу сучасних тенденцій образотворчого мистецтва для досягнення мети. Актуальність дослідження зумовлена потребою у відродженні мистецької спадщини як чинника ідентифікації людини чи народу. Висновки. Дослідження стало основою для конкретизації сутності постмодерного мистецтва, формування основних понять, що висвітлюють проблему. Визначено особливості постмодерного світосприйняття, що відображено в театральному мистецтві. Представлені дослідження не вичерпують усієї суті та потребують подальшого вивчення окремих аспектів.

Посилання

Fairclough, N., 2001. Language and Power. 2nd ed. London: Longman.

Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. and Sturm, J., 2019. The KOF Globalisation Index - revisited. The Review of International Organisations, [online] 14, pp.543-574. Available at: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11558-019-09344-2.pdf> [Accessed 10 May 2022].

Imel, S., 1998. Transformative Learning in Adulthood. ERIC Digest No. 200. Washington: Office of Educational Research and Improvement. [online] Available at: <https://www.academia.edu/25166095/Transformative_Learning_in_Adulthood> [Accessed 18 May 2022].

Iudova-Romanova, K., 2016. Olfaktorna synesteziia v stsenichnomu mystetstvi [Olfactory synesthesia in stage art]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I. K. Karpenka-Karoho, 19, pp.29-36.

Iudova-Romanova, K. V. 2017. Pnevmatychni zasoby konstruiuvannia stsenichnoho prostoru [Pneumatic tools for designing stage space]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 4, pp.242-247.

Jencks, C., 1977. The Language of Postmodern Architecture. New York: Rizzoli. [online] Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-language-of-post-modern-architecture-Jencks/0e756c8456d2da59b9fa100932c5f084e9986e89> [Accessed 10 May 2022]

Laclau, E., 1995. Discourse. In: A Companion to Contemporary Political Philosophy. Oxford: Wiley-Blackwell, pp.541-547 [online] Available at: <https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Robert-E--Goodin-Philip-Pettit-Thomas-W--Pogge-A-Companion-to-Contemporary-Political-Philosophy-2-Volume-Set-Blackwell-Companions-to-Philosophy-2007.pdf> [Accessed 18 May 2022].

Levytska, M.S., 2017. Muzy i muzyka moho teatru [Muses and music of my theatre]. Kyiv: Lybid.

Meyer, M. and Wodak, R., 2001. Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications Ltd, p.200 [online] Available at: <https://www.fib.unair.ac.id/jdownloads/Materi%20Kuliah/Magister%20Kajian%20Sastra%20dan%20Budaya/Analisis%20Wacana/methods_of_critical_discourse_analysis_ruth_wodak_and_michael_meyer_sage_publications_2001.pdf> [Accessed 18 May 2022].

Ovcherenko, E., 2021. Teatralna palitra Marii Levytskoi [Theatrical palette of Mariia Levytska]. Slovo Prosvity, [online] 40, p.16. Available at: <http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/10/40-1144-7-13-zhovtnia-2021.pdf> [Accessed 18 May 2022].

Pannwitz, R., 1917. Die Krisis der europäischen Kultur. Nürenberg: H. Carl.

Solovianenko, A., 2017. [Peredmova] [Foreword]. In: Levytska M.S. Muzy i muzyka moho teatru [Muses and music of my theatre]. Kyiv: Lybid, p.5.

Virna, Zh.P., 2017. Hubrystychna determinatsiia strukturnoi orhanizatsii emotsiinoho intelektu osobystosti [Hubristic determination of the structural organisation of the emotional intelligence of an individual]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoh univerytetu im. V.O. Sukhomlynskoho. Psykholohichni nauky, [online] 2 (18), pp.17-21. Available at: <http://mdu.edu.ua/wp-content/ uploads/psihol-visnik-18-2017-5.pdf> [Accessed 18 May 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-31

Як цитувати

Чепура, К., Сухомлин, Г., & Хвостова, Т. (2022). Творчий стиль Марії Левитської як прояв постмодерного світосприйняття. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 5(2), 118–126. https://doi.org/10.31866/2616-759X.5.2.2022.266524

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ