Інтеркультурний акторський тренінг як ефективна форма розширення та формування професійних умінь і навичок актора

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-759X.6.2.2023.288154

Ключові слова:

інтеркультурність, акторський тренінг, театральне мистецтво, актор, тілесні практики, ментальні практики

Анотація

Статтю присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми – інтеркультурності акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві. Акторський тренінг розглянуто в соціокультурному контексті, у якому його розробили та ввели в процес навчання актора, як елемент традиційних культур і філософій Заходу й Сходу. Висвітлено особливості мистецтвознавчого обґрунтування та феноменології акторського тренінгу як явища, що є невід’ємним складником сучасної театральної школи. Розглянуто проблему міжнародної взаємодії, інтернаціоналізації та інтеркультуризації в контексті сучасного театрального мистецтва. Виявлено основні шляхи й окреслено перспективи інтегрування провідних світових методик і методів в українську систему виховання актора. Мета дослідження – пов’язати цей процес взаємопроникнення культур, інтегрування і адаптацію їх в традиційні вітчизняні акторські тренінги з більш широкою теоретичною структурою та переорієнтувати традиційний розгляд акторського тренінгу з абстрактної форми на практичний складник виховання актора. Методологія дослідження інтеркультурності акторського тренінгу передбачає застосування міждисциплінарного, мистецтвознавчого, культурологічного й інтеркультурного підходів; концептуального та когнітивного, а також системного видів аналізу. Наукова новизна. На основі аналізу сучасних інтеркультурних методів підготовки актора доведено, що, незважаючи на відмінності основних концепцій і методології викладання, усі сучасні інтеркультурні акторські тренінги охоплюють людське тіло та людський голос. Висновки. Отже, акторський тренінг за своєю природою є інтеркультурним явищем, оскільки в процесі створення інтегрує кілька або велику кількість різноманітних елементів, що належать не тільки до різних галузей людської діяльності (фізика, психологія, анатомія, теологія, філософія, антропологія тощо), а й до різних культур – основні постулати та світогляди західних і східних тілесних і ментальних практик органічно поєднуються між собою та синтезуються з традиційними техніками підготовки актора з різних країн згідно з філософсько-естетичним осмисленням призначення акторської майстерності зокрема та театрального мистецтва в цілому.

Біографія автора

Валерія Штефюк, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства

Посилання

Afanaseva, L., & Oleksenko, R. (2018). Interkulturnost kak uspeshnaia model razvitiia polikulturnogo gorodskogo soobshchestva. In Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos (pp. 6–13). Lietuvos sporto universitetas. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1987/ [in Russian].

Barba, E. (1994). En kano af papir: en indføring i teaterantropologi [A Paper canoe: an introduction to theater anthropology]. Drama [in Italian].

Barba, E., & Savarese, N. (2008). L'énergie qui danse. Dictionnaire d’anthropologie théâtrale [L'énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale]. L'Entretemps [in French].

Bennett, M. J. (2009). Transformative training: designing programme for culture learning. In M. A. Moodian (Ed.). Contemporary leadership and intercultural competence: exploring the cross-cultural dynamics within organizations (pp. 95–110). Sage. http://soonang.com/wp-content/uploads/2011/04/2009-Van-Dyne-Ang-Koh-SAGE-Pub.pdf [in English].

Bezpalko, O. V. (2004). Treninh yak innovatsiina forma sotsialno-pedahohichnoi roboty [Training as an innovative form of socio-pedagogical work]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka, 1, 22–28 [in Ukrainian].

Demchuk, R. V. (2017). Mentalnist yak identyfikator poniattia u matrytsi ukrainskoi kultury [Mentality as an identifier of the concept in the matrix of Ukrainian culture]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 1, 28–33 [in Ukrainian].

Lecoq, P. (2016). Jacques Lecoq: Un point fixe en mouvement [Jacques Lecoq: A fixed point in motion]. Actes Sud [in French].

Linssen, R. (1969). Le Zen sagesse d'extrême-orient: un nouvel art de vivre? [Zen wisdom from the Far East: a new art of living?]. Marabout Université [in French].

Nagle, J. (2009). Multiculturalism's Double-Bind creating inclusivity, cosmopolitanism and difference. Ashgate [in English].

Rajneesh, B. S. (1977). The mystic experience (D. Diddee, Trans., M. A. Prem, Ed.). Motilal Banarsidass [in English].

Sarmanto, C. (2016). Intercultural polyphonies against the ‘death of multiculturalism’: Concepts, practices and dialogues. In F. Dervin, & Z. Gross (Eds.), Intercultural competence: alternative approaches for today’s education (pp. 121–141). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58733-6_7

Schechner, R. (2000). Environmental theater. Applause [in English].

Shevchuk, O. M. (2013). Treninh yak innovatsiina forma sotsialno-pedahohichnoi diialnosti [Training as an innovative form of socio-pedagogical activity]. In Aktualni problemy pidhotovky sotsialnykh pedahohiv [Actual problems of training social pedagogues] [Materials of the seminar]. (pp. 1–2). Zhovtyi [in Ukrainian].

Stanislavski, K. (2008). An actor’s work: a student’s diary (J. Benedetti, Trans.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203936153 [in English].

Strashko, S., Sliva, M., & Kaliuzhnyi, Ya. (2011, May 26–27). Treninh yak orhanizatsiina forma navchalno-vykhovnoi roboty [Training as an organizational form of educational work]. In Metodyka vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u vyshchii i serednii shkoli. XVIII Karyshynski chytannia [Methodology of teaching natural sciences in higher and secondary schools. XVIII Karyshinsky readings] [Proceedings of the Conference] (pp. 209–211.) Astraia. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8250/1/97.pdf [in Ukrainian].

UNESCO. (2005, October 20). Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151919?posInSet=3&queryId=4e96b27d-2642-4cad-aeb0-46b0231361ac [in English].

UNESCO. (2006). UNESCO guidelines on intercultural education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147878 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02

Як цитувати

Штефюк, В. (2023). Інтеркультурний акторський тренінг як ефективна форма розширення та формування професійних умінь і навичок актора. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 6(2), 141–152. https://doi.org/10.31866/2616-759X.6.2.2023.288154

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ