Методи та форми навчання студентів бакалаврату спеціальності «Сценічне мистецтво» під час воєнного стану в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-759X.6.2.2023.288161

Ключові слова:

театральна педагогіка, воєнний стан, дистанційна освіта, змішана форма навчання, навчальні програми, відеоматеріали

Анотація

Мета статті полягає у виявленні особливостей дидактики освітнього процесу студентів спеціальності «Сценічне мистецтво», ураховуючи специфіку здобуття вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Методологія дослідження. Застосовано метод типологічного аналізу (для виявлення характеристик дистанційної та змішаної форми навчання), метод системного аналізу та синтезу, завдяки якому навчання студентів бакалаврату спеціальності «Сценічне мистецтво» розглянуто як дидактичний складник театральної педагогіки в умовах воєнного стану; метод логіко-теоретичного аналізу, компаративний метод і метод теоретичного узагальнення. Наукова новизна. Досліджено дидактичний досвід української театральної педагогіки в умовах воєнного стану та проаналізовано позитивні й негативні моменти впровадження дистанційної та змішаної форм навчання; охарактеризовано методи покращення онлайн- / офлайн-навчання з урахуванням специфіки проведення теоретичних і практичних занять з майбутніми акторами та режисерами, апробованих у Київському національному університеті культури і мистецтв. Висновки. Театральна педагогіка й дидактика – це динамічна система, що трансформується відповідно до історичних, політико-економічних і соціокультурних чинників. Дистанційна форма навчання в абсолютному втіленні не відповідає вимогам навчальної програми для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» з огляду на її практико-орієнтований підхід до методики навчання. Проте в умовах воєнного стану в Україні на різних етапах навчання, особливо під час опанування теоретичного складника освітніх компонент, має сенс коректне поєднання практики впровадження змішаної форми та онлайн. Водночас подальша практика дистанційної та змішаної форми навчання потребує суттєвих змін і вдосконалення як навчальних планів, навчально-методичного підґрунтя, педагогічних підходів та методів, так і безпосередньо умов проведення лекційних і практичних занять.

Біографія автора

Ігор Борко, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Доцент

Посилання

Biletska, M. V., Kotova, L. M., & Pidvarko, T. O. (2022). Osoblyvosti komunikatsii vykladacha ta studenta v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of teacher and student communication under martial law]. Prospects and innovations of science (Series "Psychology", Series "Pedagogy", Series "Medicine"), 13(18), 55–67. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-13(18)-55-67 [in Ukrainian].

Petrenko, L. M. (2018). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do zabezpechennia dystantsiinoho navchannia v zakladakh profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity [Theoretical-methodological approaches to providing remote training in professional (professional and technical) education establishments]. Bulletin of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences, 2(2), 90–96. https://doi.org/10.31376/2410-0897-2018-2-37-90-96 [in Ukrainian].

Ferfetska, K. V., Pits, L. O., & Stefaniuk, Ye. S. (2022). Vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia u medychnykh zakladakh osvity Bukovyny v umovakh sohodennia [Using of distance learning technologies in medical educational institutions of Bukovyna in today’s conditions]. Medical Education, 2, 46–50. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.2.13086 [in Ukrainian].

Shtefiuk, V. D. (2022). Interkulturnist aktorskoho treninhu v suchasnomu teatralnomu mystetstvi [Interculturality of actor training in modern theater art] [Abstract of PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

Shtykhno, L. V. (2016). Dystantsiine navchannia yak perspektyvnyi napriam rozvytku suchasnoi osvity [Distance learning as a promising direction of developing modern education]. Young Scientist, 6(33), 489–493 [in Ukrainian].

Iudova-Romanova, K. (2015). Dilovi ihry yak metod interaktyvnoho navchannia v protsesi pidhotovky bakalavriv teatralnoho mystetstva: vypusk novoi postanovky [Business games as a method of interactive learning in the process of training bachelors of theater arts: release of a new production]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I. K. Karpenka-Karoho, 16, 198–212 [in Ukrainian].

Budziak, O. S., & Budziak, V. M. (2022, May 3–June 13). Suchasna vyshcha osvita v umovakh viiny [Modern higher education in the conditions of war]. In Osvitnii protses v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [The educational process in the conditions of martial law in Ukraine] [Professional improvement materials] (pp. 45–49). Vydavnychyi dim "Helvetyka" [in Ukrainian].

Bulyk, I. L. (2022, May 3–June 13). Problemni pytannia dystantsiinoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Problematic issues of distance education in higher educational institutions under the conditions of martial law in Ukraine]. In Osvitnii protses v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [The educational process in the conditions of martial law in Ukraine] [Professional improvement materials] (pp. 52–55). Vydavnychyi dim "Helvetyka" [in Ukrainian].

LIGA360. (2015, May 12). Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [On the legal regime of martial law] (Law No 389-VIII). https://ips.ligazakon.net/document/T150389?an=36 [in Ukrainian].

Broslavska, H. M. (2020, June 16). Videozapys – vazhlyvyi zasib osvity pid chas dystantsiinoho navchannia [Video recording is an important means of education during distance learning]. In Dystantsiina osvita v Ukraini: innovatsiini, normatyvno-pravovi, pedahohichni aspekty [Distance education in Ukraine: innovative, regulatory and pedagogical aspects] [Proceedings of the Conference] (pp. 22–24). National Aviation University [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02

Як цитувати

Борко, І., Пивоварова, К., & Колпащикова, А. (2023). Методи та форми навчання студентів бакалаврату спеціальності «Сценічне мистецтво» під час воєнного стану в Україні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво, 6(2), 167–177. https://doi.org/10.31866/2616-759X.6.2.2023.288161

Номер

Розділ

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА