Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN 2616-759X (print), ISSN 2617-1236 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 23120-12960 Р Серія КВ від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Мартінас Петрикас

Заступник головного редактора: Катерина Юдова-Романова

Відповідальний секретар: Валерій Пацунов

Адреса редакції: вул. Чигоріна, 14, каб. 29, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)3812292

E-mail: artonscene@knukim.edu.ua, iudovakateryna@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


Том 2, № 1 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

Ритуал і драма PDF (English)
Khalifah Alhajri 8-26
Логіка пізнання («гносеологія») як складова творчого методу PDF
Serhii Bezklubenko 27-41
Витоки мистецтва режисури. Із призабутих робіт українських театрознавців PDF
Oleksandr Chepalov 42-51

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій у сценічному мистецтві PDF
Kateryna Iudova-Romanova, Viktoriia Strelchuk, Yuliia Chubukova 52-72
Постколоніальний дискурс в інсценізаціях сучасної української прози театрами України PDF
Hanna Veselovska 73-85

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Теоретична модель творчої особистості майбутнього режисера-педагога PDF
Nina Husakova, Valeriia Shtefiuk 86-93
Деякі аспекти естетичного виховання майбутніх акторів і режисерів засобами театрального мистецтва (до питання становлення національної еліти) PDF
Nataliia Donchenko, Iryna Zaitseva 94-106