Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN 2616-759X (print), ISSN 2617-1236 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 23120-12960 Р Серія КВ від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Мартінас Петрикас

Заступник головного редактора: Катерина Юдова-Романова

Відповідальний секретар: Валерій Пацунов

Адреса редакції: вул. Є. Коновальця, 36, к. 801, м. Київ, 01133

тел.: +38(044)2858854

E-mail: artonscene@knukim.edu.ua, ndi_knukim@ukr.net

Науковий збірник відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, Scilit, Journal Factor, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий збірник «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


№ 2 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

Драматургія Саад аль-Фараджа в контексті розвитку театральної справи в Кувейті другої половини ХХ століття PDF (English)
Ali al-Anezi 10-30
Поетика як технологія PDF
Sergey Bezklyubenko 31-39
Визначальні ознаки естрадного номера як структурної одиниці естрадного мистецтва PDF
Svitlana Derkach, Volodymyr Fisher 40-46
Генеза традиційних образів фольклорного карнавалу як вияв національного світобачення українців PDF
Oleksandr Kurochkin 47-62
Особливості тлумачення К. Станіславським поняття «ілюстрований підтекст» PDF
Ivan Soroka 63-71
Засоби пластичного оформлення сценічного простору (з історії українського театру) PDF
Kateryna Iudova-Romanova 72-92

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

Українське театральне мистецтво в контексті європейських міжнародних театральних фестивалів PDF
Vasily Nevolov, Valeriy Patsunov 94-103
Барвисті емоції на сцені «Сірого театру» PDF
Sofia Trykolenko 104-111

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Сценічна практика Йосипа Гірняка в контексті березільської системи виховання актора PDF
Tetiana Boiko 114-124
Значення емоційного слуху й емпатії в мистецтві актора PDF
Mykola Yudov, Kateryna Iudova-Romanova, Nazar Poliuk 125-136