Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN 2616-759X (print), ISSN 2617-1236 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 23120-12960 Р Серія КВ від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Мартінас Петрикас

Заступник головного редактора: Катерина Юдова-Романова

Відповідальний секретар: Валерій Пацунов

Адреса редакції: вул. Чигоріна, 14, каб. 29, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)3812292

E-mail: artonscene@knukim.edu.ua, iudovakateryna@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


Том 2, № 2 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

Рання арабська драма PDF (English)
Khalifah Alhajri 116-138
Генезис ліванського театрального мистецтва в контексті культурного ландшафту Арабського Сходу PDF (Русский)
Nashaat Zibdawi 139-152
Експансія театру за часів кванта. Спокуса радикальністю (Фрагмент. Продовження) PDF
Nelly Kornienko 153-163

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

Використання народної спадщини (фольклору) у кувейтських сучасних театральних виставах: обрані моделі PDF (English)
Skeena Murad 164-178
Генератори сценічних ефектів як постановочний засіб художньо-образної виразності на сцені PDF
Kateryna Iudova-Romanova 179-193

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Роль імпровізації в театральній творчості PDF
Valeriy Patsunov, Nina Gusakova, Tetiana Hubrii 194-204

РЕЦЕНЗІЇ. ВІДГУКИ. ОГЛЯДИ

Веселовська Г. І. Театр Миколи Садовського (1907–1920) : монографія PDF
Valeriy Haydabura 205-206
Юдова-Романова К. В. Технічні засоби оформлення сценічного простору : навчальний посібник PDF
Valeriy Patsunov 207-209
Совгира Т. І. Телеестрада у контексті сценічно-екранної взаємодії : монографія PDF
Katerina Stanislavska 210-212