Про журнал

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 15.04.2021 науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.

ISSN 2616-759X (print),
ISSN 2617-1236 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
№ 23120-12960 Р Серія КВ від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Катерина Юдова-Романова

Відповідальний секретар: Тетяна Совгира

Адреса редакційної колегії:
вул. Чигоріна, 14, каб. 29, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)381-22-92

E-mail: artonscene@knukim.edu.ua, iudovakateryna@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Анонси

Сценічне мистецтво крізь призму окремих персоналій

2021-10-12

На сторінках нашого журналу автори неодноразово зверталися до висвітлення теми ролі творчої особистості – драматурга, режисера, виконавця, сценографа, театрального менеджера у розвитку як світового, так й українського театру. Сьогодні ми пропонуємо авторам долучитися до подальшого, більш предметного, поглибленого вивчення цієї проблеми. Адже мистецька палітра світового театру складається з внеску кожного з діячів сцени, що робить поле для наукових досліджень фактично невичерпним. У номері журналу, який плануємо опублікувати в березні 2022 року, ставимо за мету крізь призму новітніх наукових досліджень сфокусувати наукову думку на вивченні творчого доробку видатних постатей сценічного мистецтва і таким чином заповнити відповідні театрознавчі лакуни.

Читати більше про Сценічне мистецтво крізь призму окремих персоналій

Поточний номер

Том 4 № 2 (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-11-08

Весь випуск

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Переглянути всі випуски